Фирма „ЗОП Консулт България“ ЕООД предлага квалифицирани услуги в сферата на регистрацията на различни видове фирми, промени в обстоятелствата на фирми, получаване на гражданство и лицензи за извършване на дейност, с лицензионен или разрешителен режим. Дългогодишният ни опит в тези сфери е гаранция за качеството и крайния професионализъм на нашите кадри. Пълният набор от услуги, които предлагаме Ви пести време да се фокусирате върху начинанията, които започвате. Екипът на фирма „ЗОП Консулт България“ ЕООД ще организират цялостно снабдяването и изгоптвянето на документи по предложените от нас услуги, както ще Ви предложат консултация относно фактите, които е необходимо да знаете преди започването на всяка една от посочените процедури. Експертите ни ще Ви предоставят нужните документи и сведения за осъществяване на вашите цели. Вие ще получите обслужване, характеризиращо се с висок професионализъм и креативност, които почиват на задълбочен анализ и внимателно проучване на целите и интересите Ви.

firmamk.eu